1. Rozvoj oboru zdravotní laborant a všech jeho specializací.
  2. Optimalizace systému vzdělávání, podpora erudovanosti.
  3. Nastavit platové hodnocení odpovídající vzdělání a kompetencím.
  4. Dosáhnout aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými odbornostmi zdravotního laboranta.
  5. Zlepšit současné postavení zdravotního laboranta ve společnosti,zvýšit všeobecné povědom í o významu tohoto povolání.
Go to top