Česká asociace zdravotních laborantů zastřešuje 7 odborných společností. K dnešnímu dni zastupuje zájmy přibližně 2000 zdravotních laborantů.
 • Česká společnost histologických laborantů
www.cshl.cz
 • Společnost mikrobiologických laborantů
www.mikrolaborant.cz
 • Česká hem atologická společnost ČLS JEP
  (Sekce zdravotních laborantů)
www.hematology.cz/
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
  Stránky imunologických laborantů
www.csaki.cz
www.imulab.cz
 • Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
  (Sekce nelékařských pracovníků)
www.transfuznispolecnost.cz
 • Sekce genetických laborantek (založena v rámci ČAZL)
http://csglas.webnode.cz
 • Sekce biochemických laborantů (založena v rámci ČAZL)
http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=sekce-biochemickych-laborantu--uvod
Go to top