pro klinické obory na rok 2023 najdete zde

 

 

INFORMACE PRO VŠECHNY POTENCIONÁLNÍ ZÁJEMCE O SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NCO NZO BRNO
 
Z terénu byly zaznamenány informace o problémech při přihlašování do specializačních vzdělávání nabízených na webových stránkách  NCO NZO Brno.
Pokud se zájemce přihlašuje cestou VZDĚLÁVACÍ AKCE a do filtru zadá požadovaný obor, např. Histologie, Zdravotní laborant, objeví se informace: datum zahájení – 5.12.2022-9.12.2022 – MÍSTA OBSAZENA. Místa  v kurzech specializačního vzdělávání jsou totiž určena pouze pro ty zájemce, kteří splnili podmínky konkrétního vzdělávacího programu dle zákona č. 96/2004 Sb. v pl. znění  a byli do specializačního vzdělávání řádně zařazeni (proto výše uvedená informace).
Jediným možným vstupem do specializačního vzdělávání je cestou:  AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – SEZNAM ŽÁDOSTÍ A PŘIHLÁŠEK – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ https://www.nconzo.cz/cs/formulare/specializacni-vzdelavani-prihlasky-a-zadosti .
 
Dle platné legislativy musí být příslušný zájemce nejprve zařazen do specializačního vzdělávání a teprve následně (až jsou splněny formální náležitosti) je pozván do kurzu. Pro tyto zájemce je kurz otevřen a mohou se hlásit.
POKUD TEDY MÁTE ZÁJEM O SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, DODRŽUJTE, PROSÍM VÝŠE UVEDENÝ POSTUP.
 
 
Go to top